Afrika kommer att överlämna sig självt till Kina

Efter att ha skrivit mitt tidigare inlägg om Kinas lån till afrikanska nationer så mer eller mindre snubblade jag över en artikel från Bloomberg publicerad dagen innan jag skrev mitt inlägg. Artikeln Africa Starts to Have Second Thoughts About That Chinese Money verkar ha samma utgångspunkt som de afrikanska låntagarna, att det är nog inte så farligt att låna pengar som vi inte kan betala tillbaka. Kina kommer att acceptera avskrivningar och omskrivningar av låneavtal.

Sedan tar man upp det 1860-kilometer långa järnvägsprojekt i Zambia som var kinas första biståndsprojekt. Denna järnväg är ännu ej betald. Kina lånar inte ut mer pengar till Afrika för att förlora dem. Så att tro att Kina liksom väst kommer att gå med på omfattande avskrivningar och omförhandlingar tror jag inte kommer att komma utan en tydlig sekundärkostnad, nämligen lokal makt. Visserligen an du få lokal makt bara genom att låna ut pengarna då det ger dig politiker som fungerar som dina marionetter men man kommer också att kräva betydligt mer inflytande i kultur och samhälle än bara den monetära delen.
Betänk att man i Kenya redan fattat beslut om att lära ut kinesiska i skolan, obligatoriskt.

Att det handlar om en kolonisationsprocess är svårt att inte se. Att det skulle vara kolonisation när du handfast tar marken och utvecklar den men inte när du tvingar din koloni till dig genom oanständiga lån är naturligtvis ett vänsterperspektiv.
För alla andra är det uppenbart vad som händer och det vore på sin plats att väst återigen riktade mer fokus på Afrika och såg till att åter igen bli de som styr utvecklingen på kontinenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait