En svensk conquistador

Bertil Harding ville vara allestädes närvarande. Egentligen lyckades han nog ganska väl med denna sin föresats. Dock innebar det att han fick börja om från noll många gånger, och han slutade inte alltid på plus.
Men vad gör väl det om man får en väg i Afrika döpt efter sig?

Läs min text om Bertil Harding i QLN 2 – klicka här?

2 Comments on “En svensk conquistador

  1. Hej Casselbrant, det vore trevligt att få läsa vad du skrivit om min far, Bertil Harding. Jag försökte gå vidare och trycka lite här och var, men lyckades inte komma fram till någon text om ”Conquistadoren Bertil Harding”. Om det inte är alltför stort besvär, kan du kanske skicka den till mig?
    Med vänliga hälsningar
    Ann Harding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait