En svensk conquistador

Bertil Harding ville vara allestädes närvarande. Egentligen lyckades han nog ganska väl med denna sin föresats. Dock innebar det att han fick börja om från noll många gånger, och han slutade inte alltid på plus.
Men vad gör väl det om man får en väg i Afrika döpt efter sig?

Läs min text om Bertil Harding i QLN 2 – klicka här?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait