Manipulation av data för att stödja “vaccinens effektivitet”.

Detta är en sammanfattning på svenska av den artikel som Off-Guardian publicerade under rubriken “How the CDC is manipulating data to prop-up ‘vaccine effectiveness‘” och för den som vill vara källkritisk finns CDC (Centers for Disease Control and Prevention) egna data om detta här:
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html

Hela pandeminarrantivet bygger på två nyckelfaktorer:

Falska-postiva tester. Det opålitliga PCR-testet kan manipuleras till att rapportera ett stort antal falska positiva genom att ändra cykeltröskeln (CT-värde).

Uppblåst fallräkning. Den otroligt breda definitionen av “Covid-fall”, som används över hela världen, listar alla som får ett positivt test som ett “Covid19-fall”, även om de aldrig upplevt några symtom.

Utan dessa två riktlinjer hade det aldrig funnits någon märkbar pandemi alls, och nu har CDC (The United States Centers for Disease Control and Prevention) antagit två policyändringar, vilket innebär att dessa riktlinjer inte längre gäller för vaccinerade människor.

För det första sänker de sitt CT-värde när de testar prover från misstänkta “genombrottsinfektioner” (vaccinerade som ändå blir sjuka).

För det andra så räknas inte längre asymptomatiska eller personer med milda symtom som ett “Covid-fall”, om de är vaccinerade.
Icke-vaccinerade räknas däremot fortfarande som “Covid-fall”.

Dessa nya riktlinjer som CDC har infört skapar ett differentierat diagnossystem. Alltså, från och med nu, kommer ovaccinerade människor att ha mycket lättare att få diagnosen Covid19 än vaccinerade personer.

Betänk följande:

*Person A har inte vaccinerats och testar positivt för Covid med hjälp av ett PCR-test vid 40 cykler och trots att de inte har några symtom är de officiellt ett “Covid-fall”.

*Person B har vaccinerats och testar positivt vid 28 cykler och tillbringar sex veckor i sängen med hög feber. Eftersom de aldrig lades in på sjukhus och inte dog så är de INTE ett Covid-fall.

*Person C, som också vaccinerades, dog, efter veckor på sjukhus med hög feber och andningsbesvär. Men eftersom deras positiva PCR-test var 29 cykler, så räknas inte heller detta som något Covid-fall.

Om de nya riktlinjera som appliceras på vaccinerade nu, hade hade varit det globala tillvägagångssättet för “Covid” sedan december 2019, skulle det aldrig ha räknats som en pandemi.
Om du bara tillämpar dem på de vaccinerade, men behåller de gamla reglerna för icke-vaccinerade, kan det enda möjliga resultatet vara att de officiella uppgifterna visar att “Covid” är mycket vanligare bland de senare än de tidigare.
Detta är en policy som är utformad för att kontinuerligt blåsa upp ett nummer och systematiskt minimera det andra.

Vad är det här om inte uppenbart och avsiktlig bedrägeri?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait