Det är alltid ert fel!

Hur mycket skada får vänstern tillfoga världen innan vanligt folk lägger ihop två och två och lämnar den moderna demokratin där allas rösträtt blir en garant för fortsatt vanstyre? När jag läser den utmärkte Fnordspottings senaste text om Rhodesia – Rhodesia och näringslivet – så påminns jag om Zimbabwes vice-presidents anmärkningsvärda uttalande i somras. där han helt sonika skyllde sin egen regerings totala haveri de senaste 40 åren på att de vita aldrig lärde dem ekonomi.

Uttalandet måste vara det fräckaste påståendet från en politiker som jag någonsin har hört, och det med bred marginal.
En politiker som representerar ett kommunistiskt parti som kom till makten med hjälp av pengar och vapen från olika vänsterregimer i väst och öst och som behållit makten med hjälp av desamma och vars enda politiska gärning har varit folkmord och etnisk rensning. Inte minst Sverige har varit en öppen pengakran för det zimbabwiska styret och eftersom det har varit pengar rakt ner i fickorna på några av världens mest korrupta och odugligaste politiker har Sverige än idag fortsatt att bokstavligen skyffla in pengar i landet.
Socialdemokrater och liberaler i Sverige hyste och hyser idén om att det är viktigare att svarta politiker styr i afrikanska länder än att svarta människor i Afrika har en möjlighet till en dräglig levnadsstandard. Därför har man aktivt bidragit till att förstöra välfungerande nationer som Rhodesia – the breadbasket of Africa – för att genomdriva sin politik med målet att få så många socialistiskt styrda stater i tredje världen som möjligt på bekostnad att oräkneligt antal liv i desamma.
Med den ena handen har man bidragit med pengar till terroristgrupper som Zanu och Zapu och sedan när Zanu tog makten tittade man bort först när man utförde massmordet på den folkgrupp som stödde Zapu (nbelefolket) och sedan blundade man helt när mord och fördrivning av de vita farmare som had byggt upp landet och skapat en väl fungerande samhälle som också var en förutsättning för matproduktion som satte mat på bordet även i andra afrikanska länder. För att kunna bibehålla sin falska historieskrivning om det onda vita styret i Rhodesia så fortsätter man än idag att ösa pengar in i det dysfunktionella Zimbabwe genom SIDA. (https://www.sida.se/Svenska/lander/Afrika/Zimbabwe/Vart-arbete-i-Zimbabwe/)

Att Sverige genom SIDA fortsätter att ösa in pengar i ett system som aldrg kommer attt resa sig från att vara dysfunktionellt kan bara bero på att man vill försäkra sig om att inga europeer någonsin igen skall kunna styra i Afrika.
I historieskrivningen måste man vidmakthålla att det är svarta som skall styra i afrikanska länder och att vita som har styrt har varit onda per definition. Det som vce-president Kembo Mohadi säger när han påstår att Zimbabwes havererade ekonomi beror på att vita aldrig lärde de svarta ekonomi berättar mer om hur verkligheten ser ut.

Kembo Mohadi och hans gelikar vill njuta frukterna av vad de vita kollonisatörerna skapade utan att själva har varken förmåga eller kapacitet att någonsin kunna skapa något liknande själva. Problematiken visar sig på otaliga ställen runt om i Afrika. De svarta afrikanerna togs från ett mer eller mindre jårnåldersliknande liv direkt in i det moderna jordbrukssamhället och senindustrialismen. Mohadi vill njuta frukterna av någon annans arbete men kan inte se att om man inte kan organisera arbete så kan man heller inte skörda.
De vita skapade ett jordbruk som inte bara mättade Rhodesia utan många munnar fler. Mohadi och hans föregångare kunde inte förstå att jordbruket krävde kunskap utan upplevde orättvisa i att jordbrukarna tjänade pengar och blev rika. Så man jagade de vita farmarna ur landet och de man inte lyckades skrämma iväg dödade man. Sedan man konfiskerat jordbruken delade man ut dem till svarta, utan den nödvändiga kunskapen att bedriva jordbruk, för att sedan när mat och pengar inte längre fanns börja beklaga sig och skylla på de vita som fick landet att blomstra.

De länder som finansierade deras terror för att ta makten, däribland Sverige, fortsätter därför att ösa pengar över de här människorna. Det är därför viktigt att ta del av olika historieskrivningar, inte bara den propagandistiska diton som skolan erbjuder, för att förstå länder som Zimbabwe och bakgrunden till dessa länders kollaps.
Att läsa Fnordspotting är en mycket bra början och jag har svårt att se att det finns så många andra med hans gedigna kunskaper i ämnet. Författaren och journalisten Bengt G Nilsson är en annan person med god kunskap om Afrika, läs gärna artikeln Socialdemokraterna kände till Mugabes massmord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait