Som katten kring het gröt

Det var en fullständig överraskning för mig att en entreprenör med fingrarna i skattemedelssyltburken som Jan Emanuel Johansson skulle skriva en debattartikel om problemen med den maskulinitetskultur han har iakttagit på de HVB-hem han har ägt och drivit. Debattartikeln publicerades igår på Expressen med titeln ”Alla dessa män – hur tänker vår feministiska regering?” (https://www.expressen.se/debatt/-alla-dessa-man-hur-tanker-var-feministiska-regering/) där han poängterar det uppenbara problemet med att 9 av 10 flyktingar är män och att resultaten av detta det rimmar illa med att vår regering kallar sig feministisk.

Att det blir fler och fler som väljer att berätta om verkligheten inom flyktingindustrin är naturligtvis bra och vittnesmål innifrån är viktiga för att bidra till en relevant debatt inom flyktingpolitiken.
Jag drar mig också till minnes Liberalernas Robert Hannah som i mars i år också hade en debattartikel i Expressen, titulerad ”Unga afghaner får gräddfil – men kristna som flyr IS får avslag” (https://www.expressen.se/debatt/unga-afghaner-far-graddfil-men-kristna-som-flyr-is-far-avslag/). Hannah liksom Jan Emanuel ställer sina frågor om män kontra kvinnor och afghaner kontra yezidier och assyrier på ett sätt att man får känslan av att de båda, medvetet eller omedvetet går som katten kring het gröt.

Båda graviterar in mot den oundvikliga frågan om alternativet till vår nuvarande flyktingpolitik och detta citat från Jan Emanuels text: ”Skulle vi på allvar tillåta alla människor som i dag är på flykt i världen (68.5 miljoner 2017 enligt UNHCR) fritt få komma till det land de önskar söka asyl i, vet vi, efter 2015, att Sverige inte skulle klara mottagandet särskilt väl.” sätter fingret på problemet.

Vi kan inte ta hit dem som kan ta sig hit. Det är inte de som behöver hjälpen bäst. De som behöver hjälpen bäst behöver hjälpen på plats. Det är närmast liggande grannländer som fysiskt kan härbärgera flyktingarna och då kan de också snarast möjligt beredas möjligheten att få återbördas till moder jord och återuppbygga sitt land, precis så som Dalai Lama vill ha det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait