• Fri. Dec 8th, 2023

Hertigen av York – pinsam prins

Jokern av York - Prins Andrew

Jag har begått text i Morgonposten ånyo. Denne gång en liten exposé över Prins Andrews pinsamheter:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *