Den politiska lögnen

Faksimilen ovan är från en SvD-artikel publicerad nyårsafton 2014.

De politiska argumenten för det enorma flyktingmottagande Sverige utsätter sig för är en argumentationskarusell full av motsägelser. Våra politiker pratar om multikulturalism som något som berikar oss. Vi ska bejaka multikulturalism samtidigt som vi förleds att tro att detta ska gå hand i hand med någon slags assimilering.

Människor som kommer hit ska i politikernas föreställningsvärld överge sina egna politiska och religiösa övertygelser samt omfamna det svenska systemet, samtidigt som de låter oss glädjas åt deras exotiska danser och mat. Det här är en av de mest rasistiska föreställningar som vi har utsatts för i svensk politik. Den är baserad på orientalism, exoticism och en megaloman självbild där vi och vårt sätt att organisera samhället är så eftertraktat att alla som tar sig hit kommer att bli alldeles till sig över att få inlemmas i det svenska.

Det orimliga i den utgångspunkten är naturligtvis att någon som kommer från ett samhälle som är upprättat på helt andra grunder naturligtvis är mer benägen att bibehålla sin syn på hur saker och ting ska vara än att med öppet sinne slänga sig över ett helt nytt samhällssystem. Det finns en chans till assimilering när det kommer enstaka individer som redan vid ankomsten utsätts för de krav som samhället ställer. När man tar in stora mängder människor från andra kulturer så kommer dessa att sluta sig samman och finna styrka i att bibehålla sin egen övertygelse i sin egen grupp. Addera sedan att dessa individer placeras i områden där majoritetsbefolkningen redan är dåligt assimilerad och ekvationen blir helt omöjlig.

I ivern att bejaka multikulturalism motarbetas varje form av rimlig assimilering till det svenska samhället och kulturen. Ett exempel är en nylig dom i Arbetsdomstolen där man tilldömde en kvinna 40 000 kronor i skadestånd. Hon hade stämt en arbetsgivare som inte ville gå vidare i sin rekryteringsprocess på grund av att kvinnan vägrade att ta män i hand. Det här är en typisk händelse där de som utfärdat domen och de som anser att detta är en tramsig symbolfråga för människor med rasistiska motiv skjuter så långt vid sidan av målet som det är möjligt. Religion, som var en privatsak, har nu plötsligt blivit en aktivistfråga. Domen visar tydligt att assimilering inte alls eftersträvas. Man överger de värden som vi håller för givna mellan etniska svenskar för att inte ge avkall på den goda multikulturalismen.

Sammanblandningen av multikultur och multietnicitet ställer på detta sätt till det för det svenska samhället gång på gång. Det finns ingenting givet att vårt land ska bli en välsmakande gryta av multikulturalism även om vi skulle vara ett multietniskt land. Inte ens de som tror att vi smärtfritt skulle kunna bli ett multietniskt land eller att det skulle finnas något värde i att eftersträva multietnicitet propagerar för att vi ska ha ett land med olika kulturer. Olika kulturer betyder också olika samhällssystem, lagar och regler för olika människor. Det är ett vansinnigt politiskt experiment att försöka skapa ett samhälle med olika kulturer.

Politiker ljög för att få svensken att tro att det fanns något gott med att bejaka en massiv invandring. Man försökte få oss att tro att de människor som kom hit var ungefär som oss och att de utan större problem skulle assimileras och göra oss bättre. I stället så har de steg för steg flyttat landet längre ut på det sluttande planet, med nya positioner allt längre ifrån någon förankring i verkligheten.

Vid de få tillfällen en styrande politiker ställs inför ansvaret för det som inte har fungerat så söker man varenda kryphål som man kan söka upp. Våldtäkter och bilbränder existerar knappt alls om man räknar med de socioekonomiska faktorerna, säger de styrande och deras tjänstemannasvans. Men de socioekonomiska faktorerna är ju effekter av en havererad politik. Att man har sålt ut svensken. Samhällskontraktet, som politikerna fortfarande räknar med att vi ska hålla, har lett oss in på en väg där svenskar ska arbeta och betala skatt för att människor med sina rötter på helt andra platser ska kunna ha råd att leva med bibehållen kultur och religion men utan kravet på assimilering och att ta del i ansvaret för Sverige.

Så hur är det nu egentligen?
Multikultur, var vi verkligen överens om det?

2 svar på “Den politiska lögnen”

  1. Hej! En fråga jag kom på efter att ha tittat igenom bloggen – är det vanligt förekommande med självskadebeteende (främst i form av rakblad mot armarna) bland afghanska ensamkommande? Gick i gymnasiet med ett par sådana killar och majoriteten var antingen helt sargade eller så hade de åtminstone prövat. Är det något du har erfarenhet av bland de boende du träffat?

    1. Självskadebeteende får nog anses vara betydligt vanligare bland ensamkommande än bland normalbefolkningen. Även här (http://www.idiotanstalten.se/2018/09/08/den-typiske-ensamkommande-mannen/) så skulle det vara oerhört intressant att se statistik på de olika folkgrupperna som kommer hit. Tyvärr så misstänker jag att incidenter underrapporteras i en mycket hög utsträckning på alla nivåer inom systemet (http://www.idiotanstalten.se/2018/08/09/vad-ni-an-gor-ring-inte-polisen/). Många fall rapporteras överhuvudtaget inte från HVB-hemmen till sjukvården. Det finns inte ens någr system för detta. Det är i mina ögon uppenbart att man inte är intresserade av att känna till det. Tyvärr tror jag att grundproblemet är att våra styrande politiker faktiskt är så fantastiskt okunniga om vad de ställer till med att de faktiskt tror att sådana här saker ”tas hand om” genom den gigantiska vårdapparaten. Men då psykiatrin gör allt i sin makt, åtminstone i Stockholm och Uppsala, för att inte ta emot de här personerna så kommer de inte under psykiatrisk vård och alltså inte i någon statistik den vägen heller.
      Att afghanerna är den grupp som skadar sig själva mest tror jag dock man kan komma fram till. Det verkar onekligen som att det finns en kulturell komponent i detta beteende som man måste ta med i beräkningen. Jag har träffat många afghaner som gärna spelar ut ett offerbeteende och exempelvis kommer för att visa när de skall skada sig på olika sätt. Bland annat har jag varit med om en kille som kom och sträckte fram ett dricksglas mot mig och bad mig lukta. Det var desinfektionsmedel i glaset. Sedan satte han sig ner och försökte tvinga i sig innehållet i glaset men upphörde när han inte fick mer uppmärksamhet.
      Detta är ju också grundanledningen till att psykiatrin inte vill ha in denna patientkategori, nämligen att de har en tendens att tro att de kommer att få ett uppehållstillstånd om de klassas som psykiskt sjuka.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *